Câu đố Running man kì 3 : Kiểm tra hiểu biết về Lee Kwang Soo của Running man

1. Nickname nào không phải là của Lee Kwang Soo Running man ?

 
 
 
 

2. Em gái của chàng Sú được biết là người thế nào ?

 
 
 
 

3. Lee Kwang Soo bị dị ứng với thứ gì ?

 
 
 
 

4. Loại nước uống ưa thích của Lee Kwang Soo là gì ?

 
 
 
 

5. Loại giày ưa thích của Lee Kwang Soo là gì ?

 
 
 
 

6. Ngày sinh của Lee Kwang Soo là ngày nào ?

 
 
 
 

7. Màu sắc ưa thích của Lee Kwang Soo là màu gì ?

 

 
 
 
 

8. Ngày nhỏ chàng hươu của Running man đã từng ước mơ lớn lên sẽ làm nghề gì?

 
 
 
 

9. Đâu không phải là đặc điểm của chàng hươu cao cổ của Running man ?

 
 
 
 

10. Từ trước đến hiện tại, Lee Kwang Soo đã từng làm những nghề nào sau đây ?

 
 
 
 

Question 1 of 10

Fan bình luận

comments