Câu đố Running man kì 4 : Về Yoo Jae Suk

runningman7102-rm-quiz-yoo-jae-suk
1. MC Quốc Dân Yoo Jae Suk sinh ngày bao nhiêu?

 
 
 
 

2. Biệt danh Châu Chấu của Yoo Jae Suk có từ bao giờ ?

 
 
 
 

3. Yoo Jae Suk có em ruột hay không?

 
 
 
 

4. Vợ Yoo Jae Suk là ai? Làm nghề gì?

 
 
 
 

5. Con trai Yoo Jae Suk là ai?

 
 
 
 

6. Câu nói nào sau đây đúng khi nói về học vấn của Yoo Jae Suk

 
 
 
 

7. Yoo Jae Suk không quay MV nào sau đây?

 
 
 
 

8. Yoo Jae Suk kết hôn khi nào?

 
 
 
 

9. Biệt hiệu ” Yoo Jae Suk nhỏ bé “ là ai đã đặt cho Yoo Jae Suk và tại đâu?

 
 
 
 

10. Con trai Yoo Jae Suk sinh năm bao nhiêu?

 
 
 
 

Question 1 of 10

Fan bình luận

comments