Thành viên RM

TWICE xác nhận tham gia Running man

0

Là một trong những chương trình thực tế nổi tiếng của Hàn Quốc. Không lạ gì khi Running man trở thành chương trình được nhiều Idol, nhóm nhạc nổi tiếng chọn là nơi quảng bá